Закључак број: 01-760/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-760/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Тромјесечног извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Тромјесечни извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-760/06

Датум: 15. јуна 2006. године Број службеног гласника: 63/06