Закључак број: 01-761/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-761/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Тромјесечног извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске упућује позив судовима и тужилаштвима Републике Српске да у процесуирању ратног злочина на подручју Босне и Херцеговине обезбиједе правичност суђења свим осмуњиченим за ратне злочине пред стварно и мјесно надлежним судовима у Републици Српској.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине информацију о броју процесуираних предмета за ратне злочине пред надлежним судовима у Републици Српској, од потписивања Дејтонског мировног споразума, односно од 21. новембра 1995. године до данас.
  3. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-761/06

Датум: 15. јуна 2006.