Закључак број: 01-774/07

Верзија за штампањеPDF верзија
37/07
11.05.2007

Закључак број: 01-774/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у Републици Српској, потпројекат за 2007. годину, Народна Скупштина Републике Српске, на Десетој сједници одржаној 03. маја 2007. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да Пројектом за 2008. годину утврди укупно стање потреба, пронађе додатна средства и начине финансирања, те предложи рјешавање стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у што краћем временском периоду.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-774/07

Датум: 03. мај 2007. године