Закључак број: 01-776/07

Верзија за штампањеPDF верзија
37/07
03.05.2007

Закључак број: 01-776/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Информације о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војиних инвалида у Републици Српској, по потпројекту за 2006. годину, на Десетој сједници, одржаној 03. маја 2007. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војиних инвалида у Републици Српској, по потпројекту за 2006. годину. години.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 776 /07

Датум: 03. мај 2007. године