Закључак број: 01-786/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-786/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Извјештаја Законодавног одбора о Приједлогу аутентичног тумачења члана 60. став 2. Закона о рударству, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Законодавног одбора о Приједлогу аутентичног тумачења члана 60. став 2. Закона о рударству.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-786/06

Датум: 15. јуна 2006. године