Закључак број: 01-800/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-800/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у Републици Српској по Подпројекту за 2005. годину и Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у Републици Српској по Подпројекту за 2006. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да наложи начелницима општина да испоштују обавезе из потписаних протокола са Министарством за рад и борачко-инвалидску заштиту, а који се односе на обавезе из Програма потпуног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у Републици Српској, прије потписивања Протокола за 2006. годину.
  2. Такође се тражи од Владе Републике Српске да преиспита околности под којима је дошло до раскидања потписаних протокола и уговора са извођачима радова.
  3. Народна скупштина Републике Српске захтијева од Владе Републике Српске да се кроз евентулани ребаланс буџета за 2006. годину, превасходно обезбиједе средства за измирење обавеза из претходних година, а планирана средства за 2006. годину реализују кроз Програм за 2006. годину.
  4. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-800 /06

Датум: 15. јуна 2006. године