Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-119/05

Верзија за штампањеPDF верзија
21/05
28.02.2005

Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-119/05

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01 и 108/04), а након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој посебној сједници, одржаној 28. фебруара 2005. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, до краја мјесеца марта 2005. године, упути у парламентарну процедуру допуне системских закона које се односе на потраживања од градова и општина по основу ратне материјалне и нематеријалне штете.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".