Закључак након разматрања Приједлога закона о измјени Закона о предузећима

Верзија за штампањеPDF верзија
34/06
30.03.2006

Закључак након разматрања Приједлога закона о измјени Закона о предузећима

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о измјени Закона о предузећима, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 30. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од органа надлежних за контролу рада и пословања предузећа, да предузимају мјере према предузећима, која нису извршила усклађивање своје организације и општих аката са важећим одредбама Закона о предузећима.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-330/06

Датум: 30. март 2006. године