Закључак након разматрања Приједлога закона о прекршајима Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
34/06
31.03.2006

Закључак након разматрања Приједлога закона о прекршајима Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о прекршајима Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 31. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, по хитном поступку, упути у скупштинску процедуру Закон о амнестији.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

    Број: 01- 340/06

    Датум: 31. март 2006. године