Закључак након разматрања Приједлога закона о премјеру и катастру непокретности

Верзија за штампањеPDF верзија
34/06
31.03.2006

Закључак након разматрања Приједлога закона о премјеру и катастру непокретности

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о премјеру и катастру непокретности, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 31. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, у што краћем року, преиспита досадашњу легислативу која регулише област земљокњижног уписа и катастра некретнина, те да евентуално поново успостави јединствену евиденцију некретнина.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

    Број: 01- 338/06

    Датум: 31. март 2006. године