Закључак о упућивању најавну расправу Нацрта амандмана на Устав Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
04.03.2004

Закључак о упућивању најавну расправу Нацрта амандмана на Устав Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 133. Устава Републике Српске и члана 161., 166., 219. и 220. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 50/01), након разматрања текста Нацрта амандмана на Устав Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници одржаној 04. марта 2004. године донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске утврдила је Нацрт амандмана на Устав Републике Српске и одлучила да исти упути на јавну расправу;
  2. Нацрт амандмана објавиће се у дневном листу "Глас Српске";
  3. Јавна расправа ће се спровести у року од три седмице од дана објављивања овог закључка.
  4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Влада Републике Српске и Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске.
  5. Мишљења, приједлози и сугестије из јавне расправе доставиће се Одбору за уставна питања.
  6. Одбор за уставна питања размотриће све приспјеле приједлоге, мишљења и сугестије из јавне расправе и након тога утврдиће приједлог амандмана на Устав Републике Српске.
  7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".