ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
90/23
09.10.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 21. став 1. Закона о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници, одржаној 28. септембра 2023. године, донијела је

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1057/23                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. септембар 2023. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић