ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
90/23
09.10.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 27. Закона о Гарантном фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 50/10, 107/19, 44/20 и 53/20), Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници, одржаној 28. септембра 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1062/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. септембар 2023. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                 Др Ненад Стевандић