ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-826/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                  Др Ненад Стевандић