ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
90/23
09.10.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 19. став 7. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), Народна скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједници, одржаној 28. септембра 2023. године, донијела је

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1060/23                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. септембар 2023. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                Др Ненад Стевандић