Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
31/23
03.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 28. став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске

о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској

за 2021. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-280/23                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. март 2023. године                                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                 Др Ненад Стевандић