ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Верзија за штампањеPDF верзија
69/23
02.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 28. став 1. Закона о фискалној одговорности у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-817/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић