Закључак о усвајању Информацијe о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2016. години

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 99. став 5., 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 6. јула 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информацијe о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година

у 2016. години

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2016. години.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-754/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул  2017. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                

   Недељко Чубриловић