ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2023. ГОДИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
101/23
29.11.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ

БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2023. ГОДИНЕ

 

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 30. 6. 2023. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1256/23                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. новембар 2023. године                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић