Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06.2004. године

Верзија за штампањеPDF верзија
20.10.2004

Закључак у вези Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06.2004. године

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период од 01.01.-30.06. 2004. године, Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој сједници одржаној 20. октобра 2004. године, донијела је сљедећи

 

 

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске сугерише Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске, да путем Савјета министра Босне и Херцеговине и министарства надлежног за ова питања на нивоу Босне и Херцеговине покрене рјешавање питање враћања избјеглица, њихове имовине и станарских права у Републици Хрватској.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске"