Закључак у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање:''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?''

Верзија за штампањеPDF верзија
43/17
09.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање:''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?''

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да обезбједи средства и пружи пуну правну заштиту и подршку члановима Републичке комисије за спровођење референдума у евентуалним судским процесима пред судовима који ће утврђивати наводну кривичну одговорност чланова Комисије који су проводили одлуку Народне скупштине.
  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-125/17                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 9. фебруара 2017. године                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић