Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у Републици Српској и избјеглицама из Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
20.10.2004

Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у Републици Српској и избјеглицама из Босне и Херцеговине

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 161. i 166. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 50/01), a nakon razmatranja Nacrta zakona o raseljenim licima, povratnicima u Republici Srpskoj i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. oktobra 2004. godine, donijela je sljedeći

 

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da pokrene inicijativu za izmjenu državnih zakona – Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, radi njihovog usklađivanja sa Konevencijom i statusu izbjeglica i Protokolom o statusu izbjeglica.
    1. O pokrenutoj inicijativi obavijestiti Narodnu skupštinu Republike Srpske, prilikom razmatranja Prijedloga ovog zakona.
    2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.