Закључак у вези са Законом о културним добрима

Верзија за штампањеPDF верзија
38/22
04.05.2022

 

            На основу члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој редовној сједници одржаној 14. априла 2022. године, донијела је сљедећи

           

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Законом о културним добрима

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске и Општину Козарска Дубица да размотре могућност оснивања Завичајног музеја у Козарској Дубици.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

     Број: 02/1-021-408/22                                                                        ПОТПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 14. април 2022. године                                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Денис Шулић