ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НЕПРИМЈЕЊИВАЊУ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Верзија за штампањеPDF верзија
60/23
09.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Осмој посебној сједници, одржаној 27. јуна 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧАК

У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О НЕПРИМЈЕЊИВАЊУ ОДЛУКА

УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

  1. Народна скупштина Република Српска захтјева да се у оквиру 14 приоритета испостављених од стране ЕУ приоритетно и хитно треба рјешавати питање реформе Уставног суда БиХ односно одласка страних судија, и да се у оквиру те реформе усвоји Закон о Уставном суду БиХ.

Поред питања реформе Уставног суда БиХ приоритет треба да буде и питање затварања ОХР-а.

Народна скупштина Републике Српске тражи од свих својих изабраних представника да не учествују у разговорима о рјешавању било којег од осталих приоритета ЕУ док се ова два раније наведена приоритета не ријеше.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да јој поднесе Приједлог закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, којим ће бити прописано посебно кривично дјело поступања супротно одредбама Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине.

 

  1. Према институцијама и органима Републике Српске који буду поступали супротно одредбама Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске ће донијети законе или друге одговарајуће правне акте о предузимању мјера и радњи према тим институцијама и органима, укључујући и мјере њиховог укидања.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-727/23                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2023. године                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                                                   Др Ненад Стевандић