Закључак у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости

Верзија за штампањеPDF верзија
31/23
03.04.2023

На основу члана 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске предлаже да се Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости једном годишње доставља на разматрање Народној скупштина Републике Српске.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-278/23                                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. март 2023. године                                                                                                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                               Др Ненад Стевандић