Закључци број: 01-1540/09

Верзија за штампањеPDF верзија
104/09
03.11.2009

Закључци број: 01-1540/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Извјештаја о стању у задружном сектору Републике Српске у 2008. години, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 03. новембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да у Буџету за 2010. годину, планира буџетску резерву, тако да планира дио средстава за ванредне потребе као што су: град, поплава, суша и др.
  2. Народна скупштина Републике Српске, тражи од Владе Републике Српске, да се у Економској политици Републике Српске за 2010. годину, у сарадњи са произвођачима и прерађивачима млијека, утврди минимална откупна цијена млијека која треба да омогући заштиту произвођача млијека, те да се редовно врши хармонизација у договору са Владом Федерације Босне и Херецеговине.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1540/09

Датум: 03. новембар 2009. године