Закључци број: 01-1547/09

Верзија за штампањеPDF верзија
104/09
04.11.2009

Закључци број: 01-1547/09

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), а након разматрања Информације о организацији и раду Републичке управе за инспекцијске послове, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој сједници, одржаној 04. новембра 2009. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске предлаже Влади Републике Српске да приликом планирања Буџета за 2010. годину уважи потребе кадровског и материјално-техничког јачања Републичке управе за инспекцијске послове.
  2. Народна скупштина Републике Српске задужује Републичку управу за инспекцијске послове и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у сарадњи са Одбором за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одрже тематску сједницу са темом ''Безбједност хране'', и о закључцима обавијести Народну скупштину Републике Српске.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1547/09

Датум: 04. новембар 2009. године