Закључци број: 01-1654/ 13

Верзија за штампањеPDF верзија
65/13
18.07.2013

Закључци број: 01-1654/ 13

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182. и 187. став 1. и 2.   Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја о одржаној тематској сједници Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбора за заштиту животне средине на тему ''Провођење Закона о националним парковима у Републици Српској'' и о одржаном округлом столу на тему ''Стварање услова за одрживи развој националних паркова у Републици Српској'', са приједлогом закључака, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет деветој сједници, одржаној 18.  јула 2013. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

 

1. Народна скупштина Републике Српске предлаже Влади Републике Српске да приликом измјена и/или допуна или израде нових закона о основном и средњем образовању уведе као редовну активносту у наставни план друштвено користан рад у заједници. Увођењем овог облика активности омогућиће се и ефикасније спровођење закона о волонтеризму јер ће се омогућити уписивање сати друштвено корисног рада у волонтерске књижице, а и развијати осјећај одговорности и бриге према окружењу, другим лицима, природној средини и будућности.

2. Народна скупштина Републике Српске препоручује Влади Републике Српске да кроз израду подзаконских аката обезбиједи да се екскурзије за основне школе, као дио наставе, организују на територији Републике Српске, уважавајући стварне смјештајне капацитете, што конкретно треба да спроведу Министарство просвјете и културе и Министарство трговине у туризма. Овакав вид екскурзија омогућиће боље и правовремено упознавање школске дјеце са природним и културно-историјским наслијеђем Републике.

3. Народна скупштина Републике Српске предлаже Влади Републике Српске да у наставним плановима и садржајима школа у природи, као облика редовних наставних активности, буде обавезно укључен и боравак дјеце и омладине у националним парковима и другим заштићеним подручјима као и објектима културног, историјског и градитељског наслијеђа, чиме ће се подстаћи његовање баштине и традиције народа, природних и културно-историјских споменика, и посебно антифашизма као трајне тековине народа Републике Српске.

4. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да убрза процедуру за проглашење Националног парка „Дрина“ за који је урађена студија.

5. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1654/13                                                          

Датум: 18.  јул  2013. године                 

 

Број службеног гласника: 65/ 13