Закључци број: 01-1662/06

Верзија за штампањеPDF верзија
128/06
14.12.2006

Закључци број: 01-1662/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2007. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 14. децембра 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. У вези са утрошком средстава предвиђених за финансирање културних организација и програма, спортских клубова и организовање спортских манифестација у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине - буџетска средства Републике Српске за поменуте намјене усмјераваће се у корист културних организација, спортских клубова и организатора културних и спортских манифестација на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, према њиховом програму који ће доставити надлежним министарствима из чијих средстава се финансирају.
  2. Обавезују се сви корисници буџетских средстава Републике Српске у Брчко Дистрикту за поменуте намјене, да су дужни поднијети извјештај о утрошку средстава надлежном министарству.
  3. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1662 /06

Датум: 14. децембар 2006. године