Закључци број: 01-1748/06

Верзија за штампањеPDF верзија
128/06
22.12.2006

Закључци број: 01-1748/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. и 250. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Информације о приватизацији ''Рафинерији нафте'' а.д Брод, ''Рафинерија уља Модрича'' а.д. Модрича и предузећа ''Петрол'' а.д. Бањалука са Приједлогом за давање сагласности на одабир купца, Народна скупштина Републике Српске, на Другој посебној сједници, одржаној 22. децембра 2006. године, донијела је сљедећe

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске и све друге надлежне контролне институције Републике Српске, да на основу расположивих информација и нових до којих ће доћи у поступку контроле, предузму радње којима ће се утврдити одговорност свих оних лица, која су у дугогодишњем временском периоду одговорна за настанак вишемилионских губитака у пословању који су настали у оквиру предузећа нафтне индустрије Републике Српске.
  2. Народна скупштина Републике Српске даје пуну подршку Влади Републике Српске, да самостално наступа или иницира дјеловање у оквиру појединих институција, посредством којих ће у институцијама Босне и Херцеговине заштитити интересе Републике Српске у поступку приватизације ''Рафинерије нафте'' а.д. Брод, ''Рафинерије уља'' а.д. Модрича и ''Петрола'' а.д. Бањалука.
  3. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1748/06

Датум: 22. децембар 2006. године