Закључци број 01-195/05

Верзија за штампањеPDF верзија
41/05
06.04.2005

Закључци број 01-195/05

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 53. став 3., члана 174. и члана 179. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након приједлога Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет шестој сједници, одржаној 06. априла 2005. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Због све чешће појаве која постаје пракса да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усваја законе мимо уставног основа и на неуставан начин ставља ван снаге законе Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске захтијева од овлаштених предлагача подношење захтјева за оцјену уставности свих закона који су донесени супротно Уставу Босне и Херцеговине и Уставу Републике Српске, а у складу са чланом VI тачка 3а. Устава Босне и Херцеговине.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине прекине са праксом доношења закона мимо уставом датих овлаштења.
  3. Народна скупштина Републике Српске од посланика у Представничком дому Босне и Херцеговине, бираних у Републици Српској, чланова у Савјету министара, члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске и од делегата у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине захтијева да својим приједлозима и гласањем убудуће не доприносе рушењу правног поретка Републике Српске.
  4. Народна скупштина Републике Српске ће о уставности и законитости рада институција Босне и Херцеговине и Републике Српске расправљати на скупштинском засједању у мају мјесецу 2005. године, а у складу са Програмом рада Народне Скупштине Републике Српске за 2005. годину.
  5. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 195 /05

Датум: 06. април 2005. године

Број службеног гласника: 41/05