Закључци број 01-2105/11

Верзија за штампањеPDF верзија
3/12
27.02.2012

Закључци број 01-2105/11

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2012. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници одржаној 28. децембра 2011. године,  донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да изврши анализу функционалности и рационалности свих агенција, самосталних управа, комисија и других корисника Буџета Републике Српске, најкасније до доношења буџета за 2013. годину.
  2. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да у року до шест мјесеци, анализира и предложи начин на који би се из прихода које остварује Електропривреда Републике Српске могла издвојити средства за субвенционисање дијела трошкова електричне енергије социјално најугроженијих потрошача.
  3. Ради потпуније контроле и рационалног утрошка средстава намјењених јавним високошколским установама у Републици Српској, Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске да, у року од шест мјесеци, успостави јединствени регистар предавача и сарадника свих високошколских установа у Републици Српској, који би се ажурирао сваког семестра и, обавезно, садржавао податак о мјесту запослења, задужењима у настави, хонорарном и допунском раду у другим установама и друге податке релевантне за финансијско планирање и рационално финансијско организовање јавних високошколских установа у Републици.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 01-2105/11

Датум: 28. децембар 2011. године

 

Број службеног гласника: 3/ 12