Закључци број: 01-657/07

Верзија за штампањеPDF верзија
32/07
11.04.2007

Закључци број: 01-657/07

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Информација представника политичких странака (партија) о току разговора везаних за процес реформе полиције, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници, одржаној 11. априла 2007. године

Потврђујући своје закључке од 30.маја 2005. године по којима

 • Република Српска понавља своје опредјељење за реформу полицијских структура у Босни и Херцеговини у оквиру Устава Републике Српске и Устава Босне и Херцеговине, на основама европских стандарда,
 • даље разговоре о реформи полицијских структура треба наставити у оквиру институција Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • није прихватљив било који модел организације полиције у Босни и Херцеговини чија би локална полицијска подручја прелазила ентитетску линију разграничења,

Анализирајући примјену Споразума о реструктуирању полицијских структура усвојеног 05. октобра 2005. године (у даљем тексту: Споразум) по којем

 • су прихваћени Основни европски принципи које је Европска комисија одредила као основ за реструктуирање полицијских структура у Босни и Херцеговини,
 • је прихваћена потреба да Босна и Херцеговина настави свој европски пут,
 • је уважено да се Споразум мора примијенити у складу с Уставом Босне и Херцеговине и уставима ентитета,
 • Споразум ни на који начин не регулише или отвара питања која не спадају у домен реформе полиције, а посебно постојећи судски и тужилачки систем у Босни и Херцеговини,

Понављајући садржину Препорука о моделу будуће полицијске структуре у Босни и Херцеговини (у даљем тексту : Препоруке), усвојених 10. маја 2006. године, којима

 • су потврђени наводи из Коминикеа Управног одбора Савјета за имплементацију мира из Брисела од 03. фебруара 2005. године, по којима се “реформама може ићи даље само концензусом, прије фазе имплементације”, те је стога неприхватљива свака одлука донесена на било којем нивоу која не укључује мишљења и ставове представника Републике Српске,
 • је изражено разумијевање детаља реформе у тачкама 3.1 до 3.8 Препорука.

Народна скупштина Републике Српске констатује

 1. да је формирана Дирекција за провођење реструктирања полиције, са чијим се саставом Република Српска није сложила и у чијем је раду Република Српска учествовала као посматрач, чиме Споразум у тачки 7. није досљедно имплементиран,
 2. да до данас нису прихваћене примједбе Републике Српске на начин формирања и рада Дирекције за провођење реструктуирања полиције, нити су акти Дирекције припремљени у складу са Препорукама,
 3. да, ни овако формирана, Дирекција није у предвиђеном року, до 30.09.2006. године, припремила комплетан приједлог плана за имплементацију реформе полицијских структура, укључујући приједлоге рјешења за сваки од три услова Европске комисије, детаљан временски распоред, те све остале законске акте и правилнике неопходне за имплементацију реформе, већ само поднијела нецјеловит Извјештај, те да, ни овако формирана Дирекција, нема више мандат и легитимитет за рад,
 4. да није постигнут договор ни на основама “Мартенсовог плана”, ни на основама овако сачињеног Извјештаја Дирекције за провођење реструктуирања полиције,
 5. да ни извршни, ни законодавни органи власти споразумних страна у Босни и Херцеговини нису усвојили приједлог плана до 31.12.2006. године, односно до 02.03.2007. године, што је био основни елемент Споразума, чиме суштински рок и задатак Споразума није испоштован,
 6. да није више реалан рок постављен у тачки 5. Споразума, јер је без икаквог напретка протекло већ 18 мјесеци.

Народна скупштина Републике Српске закључује

 1. Народна скупштина и даље изражава опредијељеност за европски пут Републике Српске и Босне и Херцеговине и што скорије потписивање Споразума о стабилизацији и придруживању с Европском Унијом. Истовремено, Народна скупштина одбацује као вјештачку тезу по којој Република Српска треба да бира између европског пута, на једној страни, и опстанка полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, на другој страни. Три европска принципа које је Народна скупштина прихватила ни на који начин не укидају нити доводе у питање полицију или Министарство унутрашњих послова Републике Српске, а ствар је споразума домаћих институција о оптималном унутрашњем уређењу полицијских структура у Босни Херцеговини. Народна скупштина понавља да у процесу реформе могу и морају бити очувани и Полиција Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске, са јасно одређеним надлежностима, у систему полицијских структура Босне и Херцеговине.
 2. Народна скупштина осуђује и одбацује покушаје појединих политичких партија и неких представника међународне заједнице да, под изговором реформе полицијских структура, уђу у уставно преуређење Босне и Херцеговине на основама ратних политичких циљева ка укидању надлежности, а у завршници, и саме Републике Српске.
 3. Народна скупштина одлучно одбија све захтјеве за радикално уставно и територијално преуређење Босне и Херцеговине, на штету било којег народа, а поготово захтјеве за укидање Републике Српске и њених суштинских надлежности. Народна скупштина подржава став да се даљи пренос надлежности са Републике Српске на Босну и Херцеговину, по одлукама о појединачним реформама разних области, не може вршити док се то не регулише уставним реформама.
 4. Народна скупштина, у свим својим опредјељењима, полази од постојећег уставног уређења Босне и Херцеговине и Републике Српске, Дејтонског мировног споразума и уставом прописане процедуре за промјене истог и понавља да неће прихватити ниједну одлуку која би била донесена без уставом прописаног учешћа званичних представника Републике Српске, у доброј вољи и намјери и без притисака. Представници Републике Српске немају овлаштење да пристану ни на какав облик и садржај реформе полицијских структура који би могао имати за циљ укидање Министарства унутрашњих послова и Полиције Републике Српске. Реформа полицијских структура могућа је само на основама постојећег уставног уређења Босне и Херцеговине. Народна скупштина понавља да у тумачењу трећег принципа Европске Уније, који говори о локалним полицијским подручјима, искључиво разумије и подржава постојећу територијалну организацију Босне и Херцеговине, а да се сва питања другачијег територијалног уређења или организације појединих ресора или институција могу рјешавати само у расправи о уставним реформама, а не у расправи о реформи полиције.
 5. Народна скупштина сматра да се даљи разговори о реформи полицијских структура могу водити само у домаћим институцијама, пре свега оним предвиђеним Споразумом, уз посматрачку и консултантску улогу међународних представника.
 6. Народна скупштина позива стране од којих се очекује постизање коначног рјешења да до рјешења дођу договором, уважавајући реалне околности, од којих је најважнија уставна структура Босне и Херцеговине, а да ново рјешење траже на основама најбољих искустава децентрализованих модела полиције и државног уређења у Европи.
 7. Народна скупштина Републике Српске позива друге двије Споразумне стране да се приступи измјенама и допунама Споразума од 05. октобра 2005. године, на основама: општег интереса за европски пут Босне и Херцеговине, Устава Босне и Херцеговине и устава ентитета, потребе концензуса о овом важном питању, те реалног стања и усљед неиспуњености битних одредби Споразума. У том циљу, Народна скупштина ће обавијестити о овим Закључцима Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине и Парламент Федерације Босне и Херцеговине, са приједлогом за иновирање Споразума.
 8. Народна скупштина сматра да треба наставити разговоре о Уставним реформама у Босни и Херцеговини. Питање реформе полицијских структура у Босни и Херцеговини попримило је карактер расправе о уставном уређењу, и Народна скупштина Републике Српске сматра да би исправан редослијед био да се прво уђе у уставне реформе, а потом, на постигнутом споразуму, у реформу полицијских структура.
 9. Народна скупштина Републике Српске сматра да је за Републику Српску недопустиво даље чекање на договор о реформи полицијских структура и зато тражи лидерство у реформама потакнуто од стране Републике Српске. Народна скупштина од Владе Републике Српске захтијева да до јула 2007. године предложи неопходне измјене законодавства како би се у Републици Српској:
   • што прије имплементирали савремени европски принципи у организацији и функционисању Полиције и Министарства унутрашњих послова Републике Српске,
   • успоставио одговарајући парламентарни и цивилни надзор над функционисањем Полиције Републике Српске, у складу са најбољим европским искуствима.
  1. Народна скупштина тражи од Владе Републике Српске да, полазећи од реалне ситуације и потребе бржег дјеловања, на основама свих досадашњих докумената и разговора о реформи полицијских структура, те најбољих европских искустава, припреми нове приједлоге који би били понуђени другим странама у Босни и Херцеговини. Народна скупштина сматра да би било добро сачинити “Мапу пута”, којом би се предложила динамика и имплементација оних принципа који су подржани од свих страна – учесника у разговорима и омогућио практичан прогрес у реформи полицијских структура у Босни и Херцеговини у 2007. години. ”Мапом пута” биле би предложене и конкретне мјере у Републици Српској и приједлози за измјене и допуне Споразума и конкретан план прихватљивих реформи.
  2. У случају утврђивања било којег конкретног приједлога модела полицијских структура у Босни Херцеговини, Народна скупштина ће, прије свог коначног изјашњавања, искористити право да грађане Републике Српске позове на изјашњавање референдумом о предложеном моделу, у складу с Уставом и законом.
  3. Народна скупштина Републике Српске подржава Закључке Владе Републике Српске број 04/1-012-511/07 од 10.04.2007. године, уз примједбе Одбора за одбрану и безбједност Народне скупштине Републике Српске.
  4. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

  Број: 01- 657/07

  Датум: 11. април 2007. године