Закључци број 01-68/12

Верзија за штампањеPDF верзија
10/12
12.03.2012

Закључци број 01-68/12

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја о истраживању и процесуирању ратних злочина и тражењу несталих лица, Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 25. јануара 2012. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава и захтјева даљи рад институција Републике Српске на истраживању и процесуирању ратних злочина почињених у периоду 1991 – 1995. и на тражењу несталих лица.
  2. Народна скупштина Републике Српске подржава приједлоге мјера из Извјештаја о истраживању и процесуирању ратних злочина и тражењу несталих лица.
  3. Народна скупштина Републике Српске поново изражава незадовољство радом Суда и Тужилаштва БиХ у случајевима ратних злочина и то:

- Тужилаштво БиХ ни 15 година након рата није подигло оптужнице за многобројне почињене злочине над српским становништвом у БиХ, и поред поднесених пријава;

- Суд БиХ неуставно и противно Европској конвенцији ретроактивно примјењује Кривични закон БиХ из 2003. године у суђењима за ратне злочине, али врши и дискриминацију  примјеном различитих закона за различите оптужене.

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од посланика из Републике Српске у Парламентарној скупштини БиХ да предложе законе о престанку важења Закона о суду и Тужилаштву БиХ којима ће бити уређено  преузимање предмета пред мјесно надлежним судовима и тужилаштвима.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од посланика из Републике Српске у Парламентарној скупштини БиХ да, у Парламентарној скупштини БиХ, отворе расправу о провођењу Стратегије за рад на предметима ратних злочина, како би се утврдили правци ефикасног и непристрасног рада правосудних институција у случајевима ратних злочина.
  3. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да преложи комплетан систем и организацију правосуђа у Републици Српској и Босни и Херцеговини на којем би Република Српска инсистирала у структурисаном дијалогу са Европском унијом о правосуђу у БиХ.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 01-68/12

Датум: 25. јануар 2012. године

 

 

Број службеног гласника: 10/ 12