Закључци број 01-989/11

Верзија за штампањеPDF верзија
68/11
21.06.2011

Закључци број 01-989/11

На основу члана 70. став 1. тачке 2. и 6. Устава Републике Српске, чланова 182. и 187. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Приједлога одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци (European Investment Bank) по Пројекту болница у Републици Српској, Народна скупштина Републике Српске на Осмој сједници одржаној 21. јуна 2011. године донијела је сљедећe

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Министарство здравља и социјалне заштите да, у року од 6 мјесеци, припреми детаљну Информацију о стању у болничком сектору са приједлогом плана капиталних инвестиција за унапређење квалитета рада.
  2. Народна скупштина Републике Српске обавезује Министарство здравља и социјалне заштите да, једном годишње, Народној скупштини Републике Српске подноси извјештај о реализацији Пројекта болница у Републици Српској.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-989/11

Датум: 21. јун 2011. године