Закључци након разматрања Актуелног стања у здравству Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
16.10.2003

Закључци након разматрања Актуелног стања у здравству Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. ст.1. i 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), Народна скупштина Републике Српске на Осмој посебној сједници, одржаној 16. октобра 2003. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКE

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава провођење Акционог плана за санацију здравственог система Републике Српске и задужује Министарство здравља да приоритет у реализацији Акционог плана, прије свега, дā у оним тачкама које се односе на ову годину.
  2. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске и ресорно министарство да до 31.12.2003. године донесе оперативни краткорочни план за 2004. годину и средњорочни план до 2007. године за остваривање здравствене политике и стратегије за здравље у Републици Српској до 2010. године, а што коначно треба да успостави у организационом и финансијском смислу одржив здравствени систем у Републици Српској.
  3. Народна скупштина Републике Српске задужује Фонд здравственог осигурања Републике Српске и здравствене установе да до 31.12.2003. године усагласи своја међусобна потраживања за претходни период закључно са 2002. годином уз координацију Министарства здравља и социјалне заштите.

На основу утврђених показатеља исти треба да одреде начин измирења међусобних потраживања.

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске да до 31.12.2003. године дефинише минимални пакет здравствене заштите у складу са реалним материјалним могућностима.
  1. Народна скупштина Републике Српске сугерише Фонду здравственог осигурања да, колико је год то могуће, испоштује уговоре закључене са здравственим установама и изврши њихово поравнање у проценту евидентиране наплате доприноса до краја године.
  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".