Закључци након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. год. и Програма рјешавања проблема расељених лица , повратника и избјеглица за 2004.год.

Верзија за штампањеPDF верзија
31/04
05.03.2004

Закључци након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. год. и Програма рјешавања проблема расељених лица , повратника и избјеглица за 2004.год.

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2003. годину и Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. годину Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој редовној сједници, одржаној 05. марта 2004. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2003. годину и Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2004. годину уз конкретне примједбе и сугестије.
 2. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, у циљу изналажења додатних финансијских извора за ефикасније рјешавање проблема избјеглица, расељених лица и повратника, укључи сва друга министарства и институције које у оквиру својих надлежности могу помоћи рјешавању проблема из ове области што подразумијева и одређене измјене у законској регулативи.
 3. Народна скупштина Републике Српске тражи од Министарства за избјеглице и расељена лица да путем Министарства за људска права и избјеглице БиХ достави комплетне податке о имплементацији имовинских закона у БиХ и податке о финансирању процеса повратка у БиХ, како у Републици Српској тако и у Федерацији Босне и Херцеговине.
 4. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске и надлежног министарства да достави финансијски извјештај за 2003. годину, као и финансијски план за 2004. годину о реализацији утрошка 1.000.000 $ за грант повратак у општине Сребреница, Милићи и Братунац.
 5. Министарство за избјеглице и расељена лица обавезно је Народној скупштини Републике Српске сваких шест мјесеци достављати Извјештај о рјешавању проблема избјеглица, расељених лица и повратника. У извјештајима, поред осталих података, потребно је обавезно навести и податке о утрошеним средствима за рјешавање проблема избјеглица, расељених лица и повратника по општинама и националној структури наведених категорија.
 6. Народна скуптшина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске, Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ да интензивира активности на рјешавању проблема избјеглих Срба из Хрватске у билатералним разговорима са властима Републике Хрватске и представницима међународних организација присутних у Републици Српској, Босни и Херцеговини и Хрватској.
 7. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у сарадњи са општинама обезбиједи материјално-финансијска средства за изградњу неопходне инфраструктуре (струја, вода, путеви, канализације) за избјегличка и повратничка насеља.
 8. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у сарадњи са Владом Федерације БиХ обезбиједи несметани и одржив повратак (безбједност, запошљавање, здравствену заштиту, инфраструктуру) на подручју Федерације БиХ.
 9. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да омогући провођење Одлуке Дома за људска права БиХ у вези са остваривањем стечених пензија у мјесту предратног рада.
 10. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у сарадњи са Министарством за избјеглице и расељена лица и Министарством рада и борачко-инвалидске заштите, као и Општином Вишеград, обезбиједи у 2004. години средства за завршетак изградње започетих 106 станова у Вишеграду.
 11. Народна скупштина Републике Српске задужује Министарство за избјеглице и расељена лица да изврши прерасподјелу средстава која су планирана за рјешавање проблема интерно расељених лица тако да из средстава зависних трошкова и резерве износ од 200.000 КМ прерасподјели на општине: Рибник, Шипово, Приједор и Кнежево по 50.000 КМ.
 12. Истовремено, Министарство за избјеглице и расељена лица треба да изврши прерасподијелу средстава за интерно расељена лица у ставци за Сребреницу у износу од 732.000 КМ, а за Братунац у износу од 700.000 КМ.
 13. Обавезује се Влада Републике Српске да у планираним средствима за повратак у Републику Српску изврши прерасподјелу са ставке «завршни трошкови и резерве» за Општину Бијељина у износу од 100.000 КМ, Угљевик 50.000 КМ и Требиње 50.000 КМ.
 14. Исто тако је потребно извршити прерасподјелу средстава за повратак у регији Власеница, тако да се за Општину Зворник издвоји 250.000 КМ, Братунац 167.000 КМ и Власеницу 200.000 КМ.
 15. Обавезује се Влада Републике Српске да у сарадњи са Владом Федерације БиХ омогући остваривање права за откуп станова сертификатима у Федерацији БиХ за она лица која право приватизације нису остварили у Републици Српској.
 16. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.