Закључци након разматрања Информације Владе Републике Српске досадашњим о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини

Верзија за штампањеPDF верзија
51/05
21.04.2005

Закључци након разматрања Информације Владе Републике Српске досадашњим о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 174. и члана 179. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 22/05), а након разматрања Информације Владе Републике Српске о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет четвртој посебној сједници одржаној 21. априла 2005. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Информацију Владе Републике Српске о активностима на реструктурисању полицијских снага у Босни и Херцеговини са закључцима и сматра да они представљају основу за даљи дијалог о питањима реформе полицијских снага у Босни и Херцеговини и пружају прилику за компромис у тражењу рјешења која ће бити прихватљива за све субјекте који у том процесу учествују.
  2. Народна скупштина Републике Српске још једном понавља своје опредјељење за реформе у систему безбједности БиХ, укључујући неопходност реструктурисања полицијских снага у Босни и Херцеговини, у складу са стандардима Европске уније и у оквирима Устава Републике Српске и Устава Босне и Херцеговине.
  3. Народна скупштина Републике Српске потврђује континуитет политике институција Републике Српске о овом важном питању и од Владе Републике Српске тражи да припреми коначан приједлог концепта за реформу полицијских снага у Републици Српској и Босни и Херцеговини и предложи га Народној скупштини на изјашњавање.
  4. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01- 915 /05

Датум: 21. април 2005. године