Закључци након разматрања Тромјесечног извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године

Верзија за штампањеPDF верзија
95/06
15.06.2006

Закључци након разматрања Тромјесечног извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Тромјесечног извјештаја о сарадњи са Међународним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период од 01.01. до 31.03.2006. године, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ 

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да за наредно засједање припреми и у процедуру прослиједи Информацију о почињеним ратним злочинима над српским становништвом у подручју Брода, Дервенте, сарајевске регије, Бирча, Крајине и цијеле територије Босне и Херцеговине.

Задужује се Влада Републике Српске да информише Народну скупштину Републике Српске о есхумацији масовне гробнице у Броду чији су скелети прошле године одвезени у Федерацију Босне и Херцеговине и да одговори да ли су хашки истражитељи укључени у овај случај и ако нису, зашто нису и шта се предузима на процесуирању ратних злочина над српским становништвом.

Народна скупштина Републике Српске задужује Републички серкретаријат за односе са Међународним кривичним судом у Хагу и истраживање ратних злочина да за сљедећу сједницу Народне скупштине достави Информацију о судбини документације достављених истражитељима Хашког трибунала о страдању дервентских Срба 1992. године у логорима у Дервенти. Поменута документација је у више наврата достављана истражитељима Хашког трибунала.

Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-762 /06

Датум: 15. јуна 2006. године