Закључци о разматрању питања реформе царина и пореског система , а у вези с тим и Приједлога закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини

Верзија за штампањеPDF верзија
30.10.2003

Закључци о разматрању питања реформе царина и пореског система , а у вези с тим и Приједлога закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, а у вези са чланом III тачка 5/а и члана IV тачка 4/е Устава Босне и Херцеговине и члана 161. и 166. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), Народна скупштина Републике Српске на Десетој сједници, одржаној 30. октобра 2003. године, разматрајући питање реформе царина и пореског система, а у вези с тим и Приједлог закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске је сагласна да се надлежност из области индиректног опорезивања у оквиру система пореске политике (члан 68. став 3. тачка 7. Устава Републике Српске) пренесе на Парламентарну скупштину БиХ како би се омогућило разматрање и усвајање Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ.
  2. Народна скупштина Републике Српске, сагласно ставу 1. овог закључка, даје могућност Влади Републике Српске да потпише са Владом Федерације БиХ одговарајући споразум ради реализације одредби поменутог закона у складу са овлашћењима која јој даје члан 4. тачка 4. под (е) Устава БиХ.
  3. Народна скупштина Републике Српске прослеђује изводе из записника о току расправе о реформи царина и пореског система, вођеној на овој сједници Народне скупштине, ради информисања посланика из Републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
  4. Народна скупштина Републике Српске понавља своје опредјељење да се и кроз подршку доношењу овог закона дā допринос бржем напредовању БиХ и њених ентитета у процесу стабилизације и придруживању ЕУ.
  5. Народна скупштина Републике Српске задужује Одбор за уставна питања Народне скупштине да овој Скупштини предложи у најкраћем времену адекватну форму, односно могући начин преношења уставних овлаштења, јер ће се ово питање у формално правном смислу постављати и у другим случајевима еветуалног преноса надлежности или дијела надлежности у другим областима.
  6. Ови Закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".