Закључци у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе

Верзија за штампањеPDF верзија
38/17
27.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој посебној сједници, одржаној 27. фебруара 2017. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе

 

 1. Народна скупштина Републике Српске одбацује и оштро осуђује одлуку бошњачког политичког руководства у Босни и Херцеговини да покрене ревизију пресуде пред Међународним судом правде у Хагу, која је донесена против воље других конститутивних народа у Босни и Херцеговини. Сматрамо да ова одлука представља најдиректније кршење Устава Босне и Херцеговине и Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да овакав начин доношења одлука, наводно у име Босне и Херцеговине, којим се служе представници бошњачког народа, а без поштивања процедура предвиђених Дејтонским мировним споразумом и без учешћа других конститутивних народа у доношењу одлука у име Босне и Херцеговине, захтијева хитно и јасно реаговање међународне заједнице, односно земаља које су гаранти Дејтонског мировног споразума.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да се због наведеног дјеловања бошњачког политичког руководства још једном потврдила неопходност да је за  одлуке од виталног интереса за Републику Српску и конститутивног српског народа, које се доносе на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине, потребно добити сагласност органа и институција Републике Српске, како би дејтонски положај Републике Српске, као  и права и положај српског конститутивног народа у Босни и Херцеговини били адекватно представљени и заштићени.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске тражи од представника Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине да искористе сва правна и политичка средства у циљу онемогућавања доношења било каквих одлука на нивоу заједничких институција Босне и Херцеговине, све док се не ријеше витална питања Републике Српске, као што су акта у вези са  Судом и Тужилаштвом  Босне и Херцеговине, рјешавање питања имовине и друга питања.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске апелује на све политичке актере у Републици Српској да о свим питањима од посебног значаја за Републику Српску покажу неопходно јединство, озбиљност и одговорност према Републици Српској.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске чврсто стоји на позицији одбране слова  Дејтонског мировног споразума и права која Републици Српској по том споразуму припадају.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске указује на неопходност доношења акта о Уставном суду Босне и Херцеговине и покретању парламентарне процедуре која би омогућила одлазак страних судија из Уставног суда Босне и Херцеговине.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у сарадњи са представницима Републике Српске на нивоу заједничких органа Босне и Херцеговине, а у циљу јачања европског пута, припреме одговор Републике Српске на сва тренутна питања који ће бити упућен свим релевантним међународним институцијама.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске одбацује праксу једностраног одлучивања и узурпације заједничких органа Босне и Херцеговине.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да је члан Предсједништва Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић прекршио Устав Босне и Херцеговине и тражи покретање кривичне одговорности против свих оних који су учествовали у покретању нелегитимне ревизије Пресуде Међународног суда правде.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске тражи од институција на нивоу Босне и Херцеговине и  Федерације Босне и Херцеговине да испуне све претходне мјере из писма намјере које су предуслов за реализацију реформске агенде на путу ка Европској унији.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске сматра да је на путу ка Европској унији неоправдано даље постојање високог представника за Босну и Херцеговину, па стога, као страна потписница Анекса 10 Дејтонског мировног споразума, тражи укидање ове институције.

 

 1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 02/1-021-202/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. фебруар  2017. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић