Закључци у вези са Изјашњењем о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу одлука Предсједништва Босне и Херцеговине

Верзија за штампањеPDF верзија
76/20
25.08.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2. и 182. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој посебној сједници, одржаној 29. јула 2020. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

у вези са Изјашњењем о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу одлука Предсједништва Босне и Херцеговине, усвојених на 14. редовној сједници одржаној 22. јула 2020. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске:

          а) Одлука о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Одлука о одобравању закључивања Меморандума о сарадњи између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашње безбједности Сједињених Америчких Држава о сарадњи у вези са употребом путничких информација број: 01-50-1-2136-11/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске;

          б) Одлука о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Одлука о одобравању закључивања Уговора о приступању Босне и Херцеговине Међународном истраживању развоја читалачке писмености ПИРЛС 2021 број: 01-50-1-2136-10/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске;

в) Одлука о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Одлука о одобравању закључивања Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у Програму за међународно оцјењивање ученика (ПИСА) 2021 број:  01-50-1-2136-9/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске.

 

 

 

 

  1. Свјесни значаја употребе АПИ (унапријед достављених информација о путницима) и евиденције ПНР података (евиденција о именима путника), који су се показали као ефикасно и неопходно средство за органе за спровођење закона у ефикасном рјешавању савремених безбједносних пријетњи, Народна скупштина Републике Српске подржава закључивање споразума о размјени АПИ и ПНР података, али искључиво у складу са позитивним правним прописима у Босни и Херцеговини и међународним стандардима у овој области, а посебно уважавајући и штитећи основна људска права грађана предвиђена међународним инструментима којима је Босна и Херцеговина приступила и загарантована Уставом.

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава учешће образовних система из Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, у Међународном истраживању развоја читалачке писмености ПИРЛС.  Уговор о приступању Босне и Херцеговине Међународном истраживању развоја читалачке писмености ПИРЛС 2021 не одражава уставну структуру Босне и Херцеговине нити уставне и законске надлежности Републике Српске ни у смислу начина на који се приказују резултати тестирања ни у смислу учешћа представника Републике Српске у Управном одбору и координационим тијелима.

 

 

  1. Задужује се Влада Републике Српске да предузме потребне активности како би Република Српска самостално учествовала у Међународном истраживању развоја читалачке писмености ПИРЛС.

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске подржава учешће образовних система из Босне и Херцеговине, односно Републике Српске у Програму за међународно оцјењивање ученика ПИСА 2021. Споразум о учешћу Босне и Херцеговине у Програму за међународно оцјењивање ученика (ПИСА 2021) не одражава уставну структуру Босне и Херцеговине нити уставне и законске надлежности Републике Српске ни у смислу начина на који се приказују резултати тестирања ни у смислу учешћа представника Републике Српске у Управном одбору и координационим тијелима.

 

 

 

 

  1. Задужује се српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине да у складу са својим овлаштењима, а у складу са Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора, покрене нову иницијативу и преговоре за закључивање Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у Програму за међународно оцјењивање ученика (ПИСА 2021) уз обавезно поштовање мишљења и ставова надлежних органа Републике Српске. За учествовање Републике Српске у ПИСА тестирању 2024. потребно је подузети потребне радње како би Република Српска самостално учествовала у овом програму.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 02/1-021-703/20                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. јул 2020. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић