Закључци у вези са неуставним дјеловањем Уставног суда БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
26.06.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Седмој посебној сједници, одржаној 21. јуна 2023. године, донијела је

 

 

 

 

ЗАКЉУЧКЕ У ВЕЗИ СА НЕУСТАВНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ

УСТАВНОГ СУДА БиХ

 

 

 

  1. Република Српска је опредјељена за потпуно поштовање и досљедно примјењивање Општег оквирног споразума за миру у БиХ, којим се недвосмислено прихвата, потврђује и гарантује њен уставноправни положај, као једног од два ентитета у саставу БиХ.

 

  1. Осуђујемо неуставно дјеловање Уставног суда БиХ, којим се еродира уставноправна позиција Републике Српске, а посљедично и уставна позиција БиХ и свих њених грађана.

 

  1. Уколико Уставни суд БиХ настави своје неуставно дјеловање Народна скупштина Републике Српске ће бити приморана да доноси одговарајуће законе  којим се такво поступање неутралише.

 

  1. Тражимо од свих представника Републике Српске у институцијама БиХ да иницирају поступак доношења Закона о Уставном суду БиХ којим ће се регулисати питања организације Уставног суда, поступка пред тим судом и правно дејство његових одлука и да иницирају поступак доношења Закона о избору троје судија које бира предсједник Европског суда за људска права, којим ће се прописати да најмање једног судију бира Народна скупштина Републике Српске.

 

  1. Уколико се Парламентарна скупштина БиХ оглуши о захтјеве представника Републике Српске да се приступи усвајању Закона о Уставном суду БиХ и Закона о избору судија које бира предсједник Европског суда за људска права, позивамо све представнике Републике Српске да се повуку из њиховог рада док се ови закони не усвоје.

 

  1. Задужује се Влада Републике Српске и Министарство правде Републике Српске да припреме Нацрт закона о Уставном суду БиХ, са посебним освртом на избор судија које бира предсједник Европског суда за људска права, који ће послужити представницима Републике Српске у институцијама БиХ као основе за покретање поступка њиховог усвајања.

 

 

 

 

 

  1. Позивамо Уставни суд БиХ да укине своју одлуку о брисању члана 39. Правила   Уставног суда БиХ („Службени гласник БиХ”, број 94/14).

 

Задужује се Владa Републике Српске и Министарство правде Републике Српске да припреме Закон о непримјењивању одлука Уставног суда БиХ на територији Републике Српске и да га упуте у скупштинску процедуру уколико се настави неуставно дјеловање Уставног суда БиХ. Овим законом се треба ријешити и питање правне заштите лица која би била изложена евентуалном кривичном гоњењу због непримјењивања одлука Уставног суда БиХ.

 

  1. Позивамо Уставни суд Републике Српске да обавијести највише уставне органе Републике Српске о проблему неуставног дјеловања Уставног суда БиХ и да припреми мишљења и приједлоге за доношење потребних закона и за предузимање других мјера ради обезбјеђења уставности и законитости и заштите слобода и права грађана.

 

  1. Ови закључци ће бити упућени Предсједнику, Влади и Уставном суду Републике Српске, Парламентарној скупштини, Предсједништву, Савјету министара и Уставном суду БиХ и представницима Републике Српске у институцијама Босне и Херцеговине.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-697/23                                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. јун 2023. године                                                                                                                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                  Др Ненад Стевандић