З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године

Верзија за штампањеPDF верзија
56/23
27.06.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 12. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/17 и 103/17), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 15. јуна 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2022. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-654/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Др Ненад Стевандић