З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
56/23
27.06.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 157. став 1. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 15. јуна 2023. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-652/23                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. јун 2023. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Др Ненад Стевандић