З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
122/20
02.12.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 177. став 2., 182. ст. 1. и 2. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој редовној сједници одржаној 2. децембра 2020. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину

 

 

I

 

 Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину.

 

II

 

Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1055/20                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 2. децембар 2020. године                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                            Недељко Чубриловић