Zaključak broj: 01-519/09

Верзија за штампањеPDF верзија
29/09
25.03.2009

Zaključak broj: 01-519/09

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 183., 188. stav 1. i 2. i 257. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2008. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Dvadeset i osmoj sjednici, održanoj 25. marta 2009. godine, donijela je sljedeći

ZAKLjUČAK

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2008. godinu.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-519/09

Datum: 25. mart 2009. godine

Broj službenog glasnika: 29/09