Zaključak broj: 01-760/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Zaključak broj: 01-760/06

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 174., 179. stav 1. i 2. i 248. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05 i 32/06), a nakon razmatranja Tromjesečnog izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine, Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset šestoj sjednici, održanoj 15. juna 2006. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Tromjesečni izvještaja o saradnji sa Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period od 01.01. do 31.03.2006. godine.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-760/06

Datum: 15. juna 2006. godine

Broj službenog glasnika: 63/06