Одлуке

Нпр. 27.06.2024
Нпр. 27.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору спољног члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту 58/23 13.07.2023
Одлука о избору замјеника предсједника Одбора за питања дјеце, младих и спорта 58/23 13.07.2023
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине 60/23 12.07.2023
ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОД СВЈЕТСКЕ БАНКЕ – МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ДРУГИ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ (WB IBRD 9381-BA) 56/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 56/23 03.07.2023
Одлука о избору замјеника Омбудсмана за дјецу 57/23 03.07.2023
ОДЛУКА О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 57/23 03.07.2023
Одлука о избору члана Републичке изборне комисије 57/23 03.07.2023

Pages