Одлука о верификацији мандата Желимиру Нешковићу

Верзија за штампањеPDF верзија
52/15
23.06.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл.56. став 1. тачка 1., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој сједници одржаној 23. јуна 2015. године,  донијела је сљедећу

 

О Д Л У К У

о верификацији мандата

 

I

          Верификује се мандат Желимиру Нешковићу, који му је додијељен као кандидату на листи Српска демократска   странка – СДС/ Пензионери -  ПУП/ Радикали – СРС РС.

II

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број:  02/1-021-795/15                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. јун  2015. године                                  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                   Недељко Чубриловић